סגל וחברי הוועדה האקדמית

במרכז חברים חוקרים רבים העוסקים בלשונות היהודים וספרויותיהם בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הוועדה האקדמית משותפת לשלושת מרכזי המחקר השייכים למרכז בן-יהודה לחקר העברית ומסורותיה ולשונות היהודים.

בעלי תפקידים

חברי הוועדה האקדמית

פרופ' משה בר-אשר

פרופ' משה בר-אשר

פרופסור אמריטוס בחוג ללשון העברית
מייסד המרכז ומנהלו עד שנת תשס"ז
02-6493555