כתב העת "מסורות"

b.   מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ב

1987. b.   מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ב. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון למדעי היהדות. המרכז ללשונות היהודים ומפעל מסורות הלשון של עדות ישראל. Abstract

לכבוד חיים רבין בהגיעו לשיבה, פרסום ההרצאות שנישאו בכנס ללשונות היהודים ולמסורות הלשון של יהודי המזרח שנתקיים בפאריס מכ"ח בתשרי עד א' במרחשון תשמ"ג (15-18 באוקטובר 1982).


בעריכת משה בר-אשר ושלמה מורג, ירושלים תשמ"ו, י' + 135 עמודים (בעברית) + 180 עמודים (בלועזית).

g.   מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, כרך ט-י-יא, ספר היובל לגדעון גולדנברג

בעריכת משה בר-אשר, ירושלים תשנ"ד, ז' + 194 + xiv עמודים.