תוכניות לימודים בלשונות היהודים

לימודי לשונות היהודים באוניברסיטה העברית ניתנים במסגרת חטיבה לתואר בוגר, ותכנית אישית לתואר מוסמך.

היועצת ללימודים בשתי התכניות הללו היא פרופ' עפרה תירוש-בקר: otirosh@mail.huji.ac.il.

לפרטים נוספים על לימודי הלאדינו ראה אתר לימודי הלאדינו באוניברסיטה העברית.